Cena je odvisna od faze in obsega projekta.
Za informacije v zvezi s ceno projektne dokumentacije pošljite > povpraševanje.

RAD BI GRADIL. KAKO ZAČETI?

Pred ”lopato” je potrebno analizirati obstoječe stanje:

 • je parcela zazidljiva?
 • imate pravico graditve na parceli?
 • so določene meje vaše parcele v naravi?
 • je parcela geomehansko stabilna za gradnjo?
 • je na parceli zagotovljena obvezna komunalna oprema?
 • kaj o gradnji na vaši parceli pravijo pravni akti?
 • kateri arhitekturni in urbanistični pogoji zadevajo gradnjo na vaši parceli?
 • katero tehnologijo gradnje naj uporabim? Kaj se splača?

Opravim analizo lokacije nameravane gradnje, analizo veljavnih gradbenih in urbanističnih aktov za vašo parcelo in analizo okvirnih stroškov, ki zadevajo tako gradnjo. Na vsa vaša vprašanja odgovorim skupaj s strokovnimi sodelavci.

IDEJNA ZASNOVA (IDZ)
 • vodilna mapa
 • načrt arhitekture

V fazi IDZ s pogovorom in skozi tedenska srečanja z investitorjem načrtujem objekt, ki je funkcionalen, estetski in po željah investitorja. Z natančno izdelano idejno zasnovo se izognemo morebitnim konstrukcijskim in programskim zapletom v nadaljnih fazah dokumentacije in gradnje objekta.

PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE (PGD)
 • vodilna mapa
 • obvezni izkazi in elaborati
 • načrt arhitekture
 • vodenje upravnega postopka do pridobitve gradbenega dovoljenja

Iz idejne zasnove dokumentacijo nadgradim v dokumentacijo PGD, potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja. V tej fazi obdelam tudi vse ostale tehnične vidike objekta: energijsko izolativnost in učinkovitost, požarno varnost, zvočno zaščito pred hrupom in nosilnost konstrukcije objekta.

LEGALIZACIJA OBJEKTA
 • za postopek legalizacije objekta, zgrajenega brez veljavnega gradbenega dovoljenja, je potreben PGD.

V Sloveniji lahko najdemo veliko objektov, ki so zgrajeni brez gradbenega dovoljenja; njihovi lastniki so v prekršku in zaradi tega ne morejo objekta uživati brez pravnih zadržkov. V takem primeru preučim ali je možna legalizacija objekta in jo hitro izpeljem.

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)
 • vodilna mapa
 • načrt arhitekture
 • ostali načrti

Z dobrim PZI se natančno predvidi velikost investicije, porabo materijala in časa za izgradnjo objekta in investitorju močno olajša nadzor nad vsemi udeleženci pri gradnji. PZI je obvezen na gradbišču.

PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID)
 • vodilna mapa ali izjava
 • projekt izvedenih del
 • obvezni elaborati

Na podlagi PID se izvede tehnični pregled objekta in izda uporabno dovoljenje. V primeru, da se izvedeno stanje ne sklada s PGD, se spremembe popiše v PID.